Jurica Vugrek

Dolazi iz Novog Golubovca. Osnovnu glazbenu školu «August Cesarec» završio je 2004. godine u Krapini, smjer harmonika i klavijature, a u Srednjoj glazbenoj školi u Varaždinu maturira 2008. godine, smjer harmonika i klavir. Na državnom natjecanju 2006. godine u Opatiji osvaja prvu nagradu sa komornim sastavom harmonika. Na međunarodnom natjecanju koje se održalo 2007. godine u Puli također je osvojio prvu nagradu u komornim sastavima. Uz harmoniku uspješno svladava i klavir kod ugledne profesorice Olimpije Vojvode. 2008. godine upisuje se na Državni konzervatorij u Klagenfurtu (Austrija). Studiranje nastavlja u Sloveniji na Univerzitetu u Mariboru.