IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI 1971.

4.IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI
Bedekovčina 27.06.1971.

1. Dedi – Bedekovčina
u sastavu:
1. Dragutin Ded – violina I,
2. Franjo Ded – kontrabas,
3. Antun Gorički – violina II,
4. Pavle Gregorić – brač III,
5. Rudolf Car – bugarija,
6. Anica Ded – vokal.
Pjesme : a) Polka, b) Hodi sused.

2. Stara tamburica iz Luke
u sastavu:
1. Rudolf Sukser – I prim,
2. Stjepan Halambek – II prim,
3. Stjepan Sukser – I brač,
4. Vilim Petek – II brač,
5. Stjepan Petek – bugarija,
6. Franjo Županec – bas , vokal ,
7. Barica Županec – vokal.
Pjesme : a) Bijeli dvori, b) Jesenska je ruža mala

3. Braća Benc
u sastavu:
1. Pero Benc – brač,
2. Ivo Benc – bisernica,
3. Mirko Benc – brač,
4. Stanko Benc – bisernica,
5. Milan Benc – I bugarija,
6. Josip Benc – II bugarija,
7. Rudi Benc – bas.
Pjesme : a) Nema ljepšeg kraja, b) Ljubim te draga.

4. Veseli Jerovčani
u sastavu:
1. Silvestar Galić – violina I,
2. Drago Brezovec – violina II,
3. Stanko Stančić – bugarija,
4. Blaž Stančić – cimbule,
5. Ivo Stančić – bajs i Božica Stančić vokal.
Pjesme: a) Jerovečka polka, b) Svi se momci u jeseni žene.

5. Tamburaški orkestar TD Bedekovčina
u sastavu:
1. Alojz Car – brač I,
2. Franjo Car – brač II,
3. Franjo Mišar – brač II,
4. Pavao Gregurić – brač III,
5. Dragutin Car – bisernica I,
6. Milan Car – bisernica II,
7. Ivan Car – bugarija II,
8. Milan Jugec – bas.
Pjesme: a) Ideali snova, b) Svaki drugi dan.

6. Petorica mladih iz Vučaka
u sastavu:
1. Dragutin Hren – truba,
2. Mirko Jagarčec – klarinet,
3. Stjepan Mlinarić – harmonika,
4. Josip Knezić – gitara,
5. Josip Pišković – bas.
Pjesme : a) Polka, b) Meni moja majka veli.

7. Ansambl Trgovišćani iz Velikog Trgovišća
u sastavu:
1. Pero Buhin – I violina,
2. Stjepan Buhin – II violina,
3. Stjepan Kovačec – harmonika,
4. Ljudevit Buhiniček – bugarija,
5. Antun Buhin – bas.
Pjesme : a) Polka, b) Gdje je moja bijela ruža.

8. Veseli Bedekovčani
u sastavu:
1. Franjo Boroš – harmonika,
2. Franjo Tisanić – truba,
3. Milan Dominko – klarinet,
4. Josip Kovačić – bas,
5. Dragutin Čajko – bubnjevi,
6. Kristina Pavetiček – vokal.
Pjesme : a) Zagorski sam veseljak, b) Oj , pelin pelinček

9. Veseli Orehovčani
u sastavu:
1. Josip Komorčec – klarinet,
2. Franjo Jakuš – truba,
3. Stjepan Komorčec – harmonika,
4. Dragutin Jakuš – bas,
5. Jurica Rukavina – gitara,
6. Branka Mutak – vokal.
Pjesme : a) Krasan je taj život, b) U Zagorju našem.

10. Tamburaški sastav Zelenjak – Klanjec
u sastavu:
1. Josip Horvat – bisernica I,
2. Blaženka Iveković – bisernica II,
3. Sanja Milčić – brač I,
4. Velimir Čižmek – brač II,
5. Branka Milčić – ćelo,
6. Branko Zajec – bugarija,
7. Krsto Čižmek – bas,
8. Danica Ricijaš – vokal,
9. Vilim Harapin – vokal.
Pjesme: a) Polka, b) Išli bumo.

11. Semenski iz Špičkovine
u sastavu:
1. Josip Semenski – bisernica,
2. Slavko Herceg – brač,
3. Janko Gregurić – bisernica I,
4. Stjepan Gregurić – I bugarija,
5. Pero Rožman – II bugarija,
6. Alojz Kobelšćak – bas,
7. Nevenka Semenski – vokalna solistica
Pjesme : a) U Zagorskoj kleti, b) U lijepom Zagorju.

12. Ansambl Čret iz Čreta
u sastavu:
1. Franjo Mikulić – harmonika,
2. Milan Ružak – klarinet,
3. Josip Ružak – truba,
4. Božo Ružak – bugarija,
5. Vladimir Nikolić – bariton
Pjesme: a) Kad smo došli dole do Čreta, b) Ljepa ti je gora zelena.

13. Štefekova klapa iz Očure
u sastavu:
1. Stjepan Špičko – violina I,
2. Slavko Bačak – violina II,
3. Franjo Hojsak – harmonika,
4. Mirko Botković – bugarija,
5. Pero Loparić – bajs
Pjesme: a) Lepoglavska polka, b) Marica Zagorka mlada.

14. Kvintet iz Krapinskih Toplica
u sastavu:
1. Ivan Horvat – klarinet,
2. Stjepan Fučkar – truba,
3. Ivan Horvat – harmonika,
4. Viktor Lončarić – gitara,
5. Ivan Kozina – bariton.
Pjesme : a) Oženil se bi, b) Iz zagorskih bregov.

4. pobjednici na Bedekovčini
Publika – 1. Veseli Bedekovčani
Žiri – 1. Braća Benci, 2. Veseli Bedekovčani i Veseli Jerovčani, 3. Štefekova klapa i Stara tamburica
Nagrada turističkog saveza dobilo je: TD Zelenjak

Podaci iz osobnih arhiva ljubitelja zagorske glazbe.
Prikupio i obradio: Josip Jurinjak 13. svi. 2013. godine.


PJESME KOJE SU 1971. GODINE SNIMLJENE NA RADIO ZABOKU
prema prikupljenoj dokumentaciji.  Snimatelj Pero Mikac

ANSAMBL STARA TAMBURICA IZ LUKE
Snimano : 11.05.1971.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Rudolf Sukser – I prim
2. Stjepan Halambek – II prim
3. Stjepan Sukser – I brač
4. Vilim Petek – II brač
5. Stjepan Petek – bugarija
6. Franjo Županec – bas , vokal
7. Baria Županec – vokal

Pjesme :
1. Polka
2. Ostavljam majku svoju
3. Bijeli dvori
4. Povratnik voljenoj Luki
5. Za kaj mi ne daš poljubac
6. Zagorska djevojka
7. Jesenska je ruža mala
8. Ostavljam majku svoju
9. Valcer

Kontakt : Rudolf Sukser
VESELI OREHOVČANI
Snimano : 10.06.1971.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Josip Komorčec – klarinet
2. Franjo Jakuš – truba
3. Stjepan Komorčec – harmonika
4. Dragutin Jakuš – bas
5. Jurica Rukavina – gitara
6. Branka Mutak – vokal

Pjesme :
1. Polka
2. Krasan je taj život
3. Kak v Zagorju lepo ni
4. U Zagorju našem

Kontakt : Josip Komorčec , Veliki Komor 309 , Mače
VESELI BEDEKOVČANI
Snimano : 01.06.1971.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Franjo Boroš – harmonika
2. Franjo Tisanić – truba
3. Milan Dominko – klarinet
4. Josip Kovačić – bas
5. Dragutin Čajko – bubnjevi
6. Kristina Pavetiček – vokal

Pjesme :
1. Keblanska polka
2. Zagorski sam veseljak
3. Oj , pelin pelinček
4. Lepi je vrtić
PETORICA MLADIH IZ VUČAKA
Snimano : 11.05.1971.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Dragutin Hren – truba
2. Mirko Jagarčec – klarinet
3. Stjepan Mlinarić – harmonika
4. Josip Knezić – gitara
5. Josip Pišković – bas

Pjesme :
1. Polka
2. Meni moja majka veli
3. Ostavljamo te majko
4. Cvijeće je pupalo
SASTAV VRANIĆI iz MARTINCA
Snimano : 12.05.1971.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Antun Vranić – harmonika
2. Pero Vranić – klarinet
3. Rudolf Rožman – truba
4. Josip Vurnek – bas
5. Stjepan Vranić – bubnjevi
6. Božena krznar – vokal

Pjesme :
1. Polka
2. Crne oči
3. Lijepa ti je gora zelena
4. Moj me dragi ostavlja
5. Rastanak sa selom
TAMBURAŠKI SASTAV ZELENJAK – KLANJEC
Snimano : 11.06.1971.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava .
1. Josip Horvat – bisernica I
2. Blaženka Iveković – bisernica II
3. Sanja Milčić – brač I
4. Velimir Čižmek – brač II
5. Branka Milčić – ćelović
6. Branko Zajec – bugarija
7. Krsto Čižmek – bas
8. Danica Ricijaš – vokal
9. Vilim Harapin – vokal

Pjesme .
1. Išli bumo
2. Duhteča roža
3. Pod Sljemenom – koračnica
4. Polka
DEDI – BEDEKOVČINA
Snimano : 22.04.1971.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Dragutin Ded – violina I
2. Franjo Ded – kontrabas
3. Antun Gorički – violina II
4. Pavle Gregorić – brač III
5. Rudolf Car – bugarija
6. Anica ded – vokal

Pjesme :
1. Polka
2. Hodi sused
3. Zagorski veseljak
4. polka

Kontakt : Dragutin Ded , Bedekovčina 93
SEMENSKI iz ŠPIČKOVINE
Snimano : 15.06.1971.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Josip Semenski – bisernica
2. Slavko Herceg – brač
3. Janko Gregurić – bisernica I
4. Stjepan Gregurić – I bugarija
5. Pero Rožman – II bugarija
6. Alojz Kobelšćak – bas
7. Nevenka Semenski – vokal

Pjesme :
1. Valcer
2. U Zagorskoj kleti
3. Selom idem
4. U lijepom Zagorju
ANSAMBL TRGOVIŠĆANI iz VELIKOG TRGOVIŠĆA
Snimano : 17.06.1971.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Pero Buhin – I violina
2. Stjepan Buhin – II violina
3. Stjepan Kovačec – harmonika
4. Ljudevit Buhiniček – bugarija
5. Antun Buhin – bas

Pjesme :
1. Polka
2. Gdje je moja bijela ruža
3. Tri curice
4. Polka
5. Polka

Kontakt : Ljudevit Buhiniček , Veliko Trgovišće 175
BRAĆA BENC
Snimano : 01.06.1971.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Pero Benc – brač
2. Ivo Benc – bisernica
3. Mirko Benc – brač
4. Stanko Benc – bisernica
5. Milan Benc – I bugarija
6. Josip Benc – II bugarija
7. Rudi Benc – bas

Pjesme :
1. Nema ljepšeg kraja
2. Kud si hodil
3. Ljubim te draga

Kontakt : Pero Benc , Bobovje , Krapina