VEDRI AKORDI iz Zagreba

Sastav ”Vedri akordi” iz Tuhlja osnovan je 1978. godine. Vođa sastava bio je Pilko Dragutin. Ansambl je bio vrlo popularan u razdoblju od 1978. do 1990. godine, na čitavom zagorskom području, a i šire, kada su snimili svoju jedinu gramofonsku ploču i audio kazetu.

Članovi sastava bili su: Pilko Drago truba, Antun Vuk klarinet, Josip Hercigonja harmonika, Krešo Jakuš gitara, Mladen Švigir bas i Ivo Črnjević bubnjevi, Zdravko Iveković klarinet, Miro Dragičević harmonika, Nemik Ibrahimkadić, klarinet, Željko Flistar bubnjevi.

Svoju jedinu ploču broj: SY 23906 snimio je 04.11.1982. godine s pjesmama:

Zmisliš se dragi prijatel (Dragutin Pilko-arr. Miroslav Gavrilović)
Zvonil bu dragi kaj (Dragutin Pilko)
Pjeva:Dragutin Pilko

Sastav ”Vedri akordi” 1982. godine prvi put je nastupio na priredbi ”Igrajte nam mužikaši” u Bedekovčini, s pjesmama: Dragi kaj i Zmisli se prijatelj. Slijedeće 1983. godine s pjesmama: Samo del Zagorja i Mi smo dečki mužikaši. Zatim 1984. godine s pjesmama: Tuđa domaja i Najljepše je dečko bit, izdane na MC CAY 1545, te 1985 godine s pjesmama: Zagorje negdar i zdaj izdane na MC CAY 1671 i Oj Zagorje. Posljednji put 1986. godine s pjesmama: Domača popevka izdane na MC CAY 1825 i Vrag ti posel-polka.
Svoju kazetu pod nazivom ”Zvonil bu dragi kaj” broj: CAY 1492 sastav izdaje 1982.godine sa slijedećim pjesmama:

Gda nisem tuj (M.Švigir-M.Pilko-M.Gavrilović)
Najljepše dečko je bit (D.Pilko-M.Švigir-M.Gavrilović)
Samo del Zagorja (D.Pilko-M.Pilko-D.Pilko)
Mi smo dečki mužikaši (D.Pilko-M.Pilko-D.Pilko)
Lepi si naš zagorski kraj (narodna-arr.D.Pilko)
Tuheljska polka (R.Tramišak)
Zvonil bu dragi kaj (D.Pilko)
Stari maheri (M.Švigir)
Tuheljsko križanje (M.Švigir-arr.D.Pilko)
Zmisliš se prijatel (D.Pilko-M.Pilko-M.Gavrilović)
Tuđa domaja (D.Pilko-M.Švigir-D.Pilko)
Priti toplicah (D.Pilko)

Pjevaju: Drago Pilko i Zdravko Prugovečki

Sastav ”Vedri akordi” iz Tuhlja bio je vrlo popularan širom Hrvatskog Zagorja i Slovenije. Svirali su i nastupali na različitim priredbama, svadbama, zabavama, krstitkama i ostalim veselicama

Podaci: Pilko Dragutim, 10.10.2006. godine

Izvor podataka:
Josip Jurinjak, www.muzikasi.eu
e-mail: josip.jurinjak@vz.t-com.hr