IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI 1995.

28. IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI
Bedekovčina  25.06.1995.

1. Tamburaši iz Pačetine
u sastavu:
1. Željko Grozaj – I bisernica ,
2. Darko Šoštarić – II bisernica ,
3. Petar Jadek – III brač ,
4. Marcel Veček – bugarija ,
5. Marijan Sinković – bas
Pjesme:
a) Lackova polka (narodna)
b) Stara tambura (tekst i glazba: Petar Jadek, arr: Vlado Šoštarić – Šole)

2. Veseli Bistrani iz Bistre
u sastavu:
1. Krešimir Jedvaj – I bisernica
2. Nenad Borovec – II brač,
3. Ivica Borovec – I brač
4. Martina Borovec – violina
5. Siniša Sever – bugarija
6. Leon Mišin – bas
Pjesme:
a) Popevaj prijatel (glazba, tekst i arr: Krešimir Jedvaj) Pjeva: Krešimir Jedvaj uz pratnju Veselih Bistrana
b) Hodim po steza (tekst: Ivica Pokos, glazba i arr: Nenad Borovec) Pjeva: Nenad Borovec uz pratnju Veselih Bistrana

3. Fortuna iz Jakovlja
u sastavu:
1. Zlatko Coha – harmonika ,
2. Stjepan Đurinski – gitara ,
3. Dragutin Severin – violina,
4. Branko Jagušt – brač ,
5. Franjo Klančir – bas
Pjesme:
a) Rano v jutro, ranu zoru Pjevaju: Zlatko Coha, Franjo Klančir, Stjepan Đurinski i Branko Jagušt,
b) Jakovljanska polka (glazba: Fortuna)

4. Zagorske tamburice iz Stubice
u sastavu:
1. Zdravko Gudan – bisernica,
2. Darko Gudan – brač ,
3. Dalibor Moštak – bngarija,
4. Rajko Ivanić – bas
Pjesme:
a) Onog dana (tekst: Dr, Cvjetko Lež, glazba: Dalibor Moštak)
b) Popevke stare, popevke drage (tekst: Dr. Cvjetko Lež, glazba: Josip Hegol)

5. Mužikaši iz Gornjeg Vrapča
u sastavu:
1. Ratko Kruhonja – violina,
2. Natalia – Barbara Radušić – mandolina,
3. Daniel Plehan – harmonika,
4. Tihomir Kruhonja – kontrabas ,
5. Mirko Radušič – gitara
Pjesme:
a) Planinar (tekst: Tihomir Kruhonja, glazba: Mužikaši)
b) Večerna spod obloka (tekst: Mirko Radušić stariji, glazba: Natalia Barbara Radušić)

6. Veseli Zagorci iz Lepe Vesi
u sastavu:
1. Tihomir Kovačić – prim ,
2. Alojz Knežić – I brač ,
3. Mirko Sviben II brač,
4. Stjepan Mlinarić – bugarija,
5. Stjepan Jalšavečki – bas,
6. Tanja Jalšavečki – vokal
Pjesme:
a) Sve je to zbog Štefeka (tekst: Tihomir Kovačić, glazba: Veseli Zagorci) Pjevaju: Tanja Jalševečki i Veseli Zagorci
b) Nad kaj ničeg ni (tekst: Mirko Ivanjek i Tihomir Kovačić) Pjevaju: Veseli Zagorci

7. Magneti iz Krapine i okolice
u sastavu:
1. Josip Pospiš – bariton, trombon, vokal,
2. Tomislav Vidović – truba ,
3. Zdravko Šemnički – klarinet, saksofon ,
4. Željko Pavić – gitara, vokal ,
5. Marin Tepeš – harmonika, klavijature ,
6. Josip Horvat – bas gitara, vokal,
7. Branko Bolfek – bubnjevi
Pjesme:
a) Istinu mi reci (glazba i tekst: Ivica Pepelk, arr: Magneti)
b) Otišla je ljubav moja (glazba i tekst: Ivica Pepelk, arr: Magneti)

8. Štacija band
u sastavu:
1. Zlatan Hleb – truba,
2. Neven Hleb – klarinet,
3. Josip Čićek – harmonika ,
4. Zlatko Kos-Grabar – gitara ,
5. Ivica Kos-Grabar – bas gitara ,
6. Darko Ričko – bubnjevi
Pjesme:
a) Japa ja se ženim (tekst i glazba: Ljubomir Bručić) Pjevaju: Ivica Kos-Grabar, Zlatko Kos- Grabar, i Darko Ričko
b) Česi, česi (tekst i glazba: Ljubomir Bručić) Pjevaju: Ivica Kos-Grabar, Zlatko Kos-Grabar, i Darko Ričko

9. Zagorje ekspres
u sastavu:
1. Marijan Kuhar – truba,
2. Miljenko Pavlinić – klarinet,
3. Krešo Kuhar – harmonika ,
4. Dubravko Miljan – gitara,
5. Danijel Pavič – solo gitara,
6. Bernard Horvat – bas gitara,
7. Berislav Artić – bubnjevi
Pjesme:
a) Danas je naš dan (tekst i glazba: Ljubomir Bručić) Pjeva: Bernard Horvat
b) Če nije tvoje (tekst: Snježana Mlinar i Davor Vukmanić , glazba: Davor Vukmanić) Pjeva: Danijel Pavić

10. Akordi iz Brestovca Orehovičkog
u sastavu:
1. Ivan Bubnjar – truba,
2. Branko Čehulić – klarinet, saksofon,
3. Ivan Šaronja – harmonika ,
4. Josip Bubnjar – bas gitara, bariton,
5. Franjo Granc – ritam gitara,
6. Josip Bubnjar – bubnjevi
Pjesme:
a) Da bi stal (tekst i glazba: Mihael Cvrk arr: Ivan Bubnjar)
b) Moj kum i ja (tekst: Stanko Dominić, glazba: Mihael Cvrk, arr: Ivan Bubnjar)

11. Optimisti iz okolice Pregrade
u sastavu:
1. Stjepan Zrinšak – truba,
2. Marijan Podhraški – klarinet, saksofon,
3. Ivica Grilec – harmonika, synt., vokal,
4. Ivica Jazbec – gitara, vokal,
5. Mladen Pavić-Keći – bas gitara,
6. Mario Juričan – bubnjevi
Pjesme:
a) Kakav bi ja Zagorec bil (tekst: Snježana Mlinar, glazba: Davor Vukmanić, arr: Davor Lovrenčić)
b) Bolje biti trezan (tekst: Snježana Mlinar, glazba: Davor Vukmanić, arr: Davor Lovrenčić)

12. Noćne ptice iz Huma na Sutli
u sastavu:
1. Bojan Kic – saksofon, klavijature, vokal ,
2. Josip Pokupec – klavijature, harmonika, vokal,
3. Marijan Židarec – truba,
4. Božidar Ivić – bas, vokal,
5. Josip Krošlin – gitara, vokal ,
6. Franjo Boršić – bubnjevi, vokal
Pjesme:
a) Popevke zvoniju (tekst: Josip Mališ, glazba: Josip Mališ i Bojan Kic)
b) Vu Krapinskih Toplicah (tekst: Mira Kič, glazba: Bojan Kič)

13. Trilikum iz Radoboja
u sastavu:
1. Darko Martinić – truba,
2. Vlado Slukan – klarinet,
3. Tomislav Cerovečki – bas gitara,
4. Ivan Fruk – ritam gitara,
5. Milivoj Cigula – svntesajzer, harmonika ,
6. Franjo Dlesk – bubnjevi ,
7. Silvija Bartol – vokal
Pjesme:
a) Harmonikaš (glazba: Davor Vukmanić , tekst: Damir Kovačićek, arr: Tomislav Cerovečki) Pjevaju: Tomislav Cerovečki i Milivoj Cigula
b) Otvori draga prozor (tekst: Damir Kovačićek, glazba: Davor Vukmanić) Pjevaju: Silvija Bartol i Tomislav Cerovečki

14. Carpona band iz Krapine
u sastavu:
1. Ivica Crnogoj-Borsa – klavijature,
2. Slaven Hršak-Jankač – bubnjevi,
3. Drago Šoštarić-Šišta – bas gitara ,
4. Vlado Ferenčak-Hamer – gitara. Pjesme:
Pjesme:
a) Franciska (glazba: Davor Vukmanić, tekst: Damir Kovačićek) Pjevaju: Ivica Crnogoj Borsa, Vlado Ferenčak-Hamer i Drago Šoštarić-Šišta
b) Ferguson (glazba: Davor Vukmanić, tekst: Damir Kovačićek) Pjevaju: Vlado Ferenčak-Hamer, Ivica Crnogoj-Borsa i Drago Šoštarić Šišta

15. Bakus iz Zagreba
u sastavu:
1. Božo Pustajec – vokal,
2. Mladen Kuhar – klavijature, harmonika, vokal,
3. Ivica Čaunžić – klavijature,
4. Darko Riedel – gitara,
5. Robert Kamenečki – bas gitara, vokal,
6. Boris Huzjan – bubnjevi
Pjesme:
a) Novi dvori (tekst: Božo Pustajec, glazba i arr: Mladen Kuhar)
b) Ta suza (tekst: Božo Pustajec, glazba i arr: Mladen Kuhar)

16. Pajdaši iz Krapinskih Toplica
u sastavu:
1. Ivica Kuhar – gitara i vokal ,
2. Vlado Crnek – truba i vokal,
3. Ivica Sinković – bas gitara i vokal,
4. Božo Žvigač – klarinet i saksofon,
5. Damir Bednjanec-Dado – bubnjevi i udaraljke,
6. Dražen Švigir – harmonika, klavijature, vokal.
Pjesme:
a) Sve curice i vdovice (tekst, glazba i arr: Davor Vukmanić)
b) Pepica (tekst, glazba i arr: Davor Vukmanić)

17. Maheri iz Radakova
u sastavu:
1. Dragutin Petek – tniba, vokal,
2. Stjepan Kekelj – klarinet, vokal,
3. Dubravko Brestovećki – harmonika, svntesajzer,
4. Ivica Balja – bas gitara, prvi vokal,
5. Mladen Domiter – gitara, vokal,
6. Mladen Trbušić – bubnjevi
Pjesme:
a) Kad se žena vara (tekst: Snježana Mlinar, glazba: Davor Vukmanić, arr: D. Lovrenčić)
b) Ping pong loptica (tekst: Snježana Mlinar, glazba: Davor Vukmanić, arr: Davor Lovrenčić)

18. Blatar’s band iz Đurmanca
u sastavu:
1. Zvonko Pavić – gitara,
2. Željko Pavić – harmonika, klavijature,
3. Josip Cerovečki – truba,
4. Branko Tušek – klarinet, saksofon,
5. Ivan Horvat Vasko – bas, bariton ,
6. Ivan Horvat-Bari – bubnjevi
Pjesme:
a) Peharček (tekst, glazba i arr: Branko Greblički) Pjevaju: Željko i Zvonko Pavić i Ivan Horvat
b) Sveto Zagorje (tekst, glazba i arr: Josip Mališ) Pjevaju: Željko i Zvonko Pavić i Ivan Horvat

19. Treća sreća iz Škarićeva
u sastavu:
1. Mirko Sever – violina,
2. Stjepan Plahutar – harmonika,
3. Josip Glas – gitara,
4. Josip Sever – bas gitara,
5. Josip Brezak – bubnjevi
Pjesme:
a) Igrajte mi mužikaši (tekst i glazba: Stanko Piskač arr: Davor Lovrenčić) Pjevaju: Mirko Sever i Josip Brezak
b) Polka po ledu (tekst i glazba: Stanko Piskač arr: Davor Lovrenčić). Pjeva: Josip Brezak

20. Sinovi Zagorja iz Zlatara i okolice
u sastavu:
1. Vlado Kovačić – gitara,
2. Stjepan Salaj – truba ,
3. Davor Sačer – synt., harmonika,
4. Mladen Loborec – bas gitara, bariton ,
5. Alen Gredelj – klarinet, saksofon,
6. Dajan Sačer – bubnjevi
Pjesme:
a) Poljubi mi Zagorje mati (tekst, glazba i arr: Vlado Kovačić) Pjevaju: Vlado Kovačić i Stjepan Salaj
b) Po Kranclenicu (tekst, glazba i arr: Vlado Kovačić). Pjevaju: Vlado Kovačić i Stjepan Salaj

21. Tip-Top iz Zagreba
u sastavu:
1. Nikica Mohenski – bubnjevi, vokal
2. Miroslav Bedek – klavijature
3. Damir Jurinec – solo gitara
4. Ivica Stepić – bas gitara
Pjesme:
a) Rezika (tekst i glazba: Namik Tarabić, arr: Miroslav Bedek i grupa Tip-Top)
b) Svirajte violine (tekst i glazba: Namik Tarabić, arr: Miroslav Bedek i grupa Tip-Top)

28. pobjednici na Bedekovčini
Publika – 1. Maheri, 2. Optimisti, 3. Noćne ptice
Žiri – 1. Maheri 2. Sinovi Zagorja, 3. Mužikaši iz Vrapča, 4. Veseli Zagorci

Podaci iz osobnih arhiva ljubitelja zagorske glazbe.
Prikupio i obradio: Josip Jurinjak 13. svi. 2013. godine.