IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI 1980.

13.IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI
Bedekovčina 29.06.1980.

1. Susjedi iz Dubrave iz Špičkovine
u satavu:
1. Josip Semenski – 1.bisernica,
2. Milan Bratković – 2.bisernica,
3. Mirko Huić – 1.brač,
4. Franjo Đurđan – 1.bugarija,
5. Vlado Kolbeščak – 2.bugarija,
6. Drago Dugorepec – bas
Pjesme: a) Hop polka, b) Jutro nam je svanulo.

2. Deda i Pajdaši iz Bedekovčine
u satavu:
1. Dragutin Ded – 1.violina,
2. Antun Gorički – 2.violina,
3. Zlatko Deveničar – harmonika,
4. Milan Jurjec – bugarija,
5. Josip Papeš – bas,
6. Ivica Novosel – vokalni solista.
Pjesme: a) Japekova polka, b) Najjakši je bajs.

3. Sinovi noći iz Lobora
u satavu:
1. Stjepan Begedin – harmonika,
2. Đuro Kleflin – truba,
3. Drago Labaš – klarinet,
4. Tomica Pavlek – gitara,
5. Vlado Kovačić – bas
Pjesme: a) Ribićka noć, b) Zagorski dom.

4. Ljudevit Gaj iz Mača
u satavu:
1. Stjepan Sedak Benčić – 1. Bisernica,
2. Mario Kroflin – 2.bisernica,
3. Mario Grčević – 1. Bisernica,
4. Andrija Krpanec – 2.bisernica,
5. Ivan Sedak – 3.bisernica,
6. Josip Grčević – 1.brač,
7. Večeslav Sedak Benčić – 1.brač,
8. Alojz Kroflin – 2.brač,
9. Marijan Sedak Benčić – čelović,
10.Juraj Ferek – čelo,
11. Stjepan Mrkoci – 2.bugarija,
12. Nikola Lihtar – 2.bugarija,
13. Franjo Posarić – 2.bugarija,
14. Mladen Sedak Benčić – bas b.
Pjesme: a) Polka Vesela plesačica, b) Dušom i srcem sem tu.

5. Alora 78 iz Svedruške Slatine
u satavu:
1. Milan Krznar – harmonika,
2. Janko Hršak – truba,
3. Milan Hršak – klarinet,
4. Stjepan Hršak – gitara,
5. Dragutin Bolfek – bariton,
6. Branko Bolfek – bubnjevi
Pjesme: a) Polka Zvuci rodnog kraja, b) Nikam iz Zagorja.

6. Veseli Prigorci iz Jasenovca
u satavu:
1. Ivan Zenko – 1. Bisernica,
2. Josip Balšić -2. Bisernica,
3. Slavko Marković – 3. Bisernica,
4. Marko Zenko – 1.brač,
5. Zvonko Zenko – 2.brač,
6. Josip Valečić – 3.brač,
7. Stjepan Balšić – čelo,
8. Ivan Marković – 1.bugarija,
9. Josip Zenko – 2.bugarija,
10. Branko Vojvodić – bas
Pjesme: a) Polka Stublanka, b) Pjesma Matiji Gupcu.

7. Taborgradski dečki
u satavu:
1. Ivica Ivanković – harmonika,
2. Andrija Pasarić – klarinet,
3. Josip Krizmanić – truba,
4. Vilim Šivak – bariton,
5. Ivica Jazbec – gitara,
6. Snježana Fistrić – vokalna solistica
Pjesme: a) Polka po starom kraju, b) Gasterbajteska.

8. Stari znanci iz Kupljenova
u satavu:
1. Drago Škovran – violina,
2. Vlado Mihalinec – harmonika,
3. Stjepan Đurinski – gitara,
4. Stjepan Porodec – bas
Pjesme: a) Polka, b) V Zagorje si došel.

9. Usamljena srca iz Belca
u satavu:
1. Branko Macan – harmonika,
2. Janko Žabek – truba,
3. Milan Bočkaj – truba,
4. Martin Sambolić – klarinet,
5. Fabijan Kereša – bariton,
6. Stjepan Delija – gitara,
7. Drago Buden – bubnjevi,
8. Dragica Vitković – vokalna solistica
Pjesme: a) Polka Veselom Belčanu, b) Zagorje u srcu si mom.

10. Akordi iz okolice Orehovice
u satavu:
1. Ivan Bubnjar – truba,
2. Branko Erdelja – klarinet,
3. Branko Ljubek – harmonika,
4. Stjepan Tenšek – gitara,
5. Josip Bubnjar – bubnjevi.
Pjesme: a) Polka Zagorski bregi, b) Veseljak Štef.

11. Dečki iz Martinca
u satavu:
1. Drago Božić – harmonika,
2. Drago Kolarić – klarinet,
3. Drago Sopek – truba,
4. Dragutin Čajko – bubnjevi,
5. Josip Lončarić – gitara,
6. Ivan Tretinjak – bariton,
7. Verica Kolarić – vokalna solistica
Pjesme: a) Takva je naša muzika, b) Zagorska mati.

12. Crni biseri iz Gornje Pušće
u satavu:
1. Antun Kuhada – violina,
2. Ivan Tucman – harmonika,
3. Drago Jug – gitara,
4. Stjepan Jug – bas,
5. Ružica Petrač – vokalna solistica
Pjesme: a) Fiketova polka, b) Trsiće starog Jožice.

13. pobjednici na Bedekovčini
Publika – 1.Taborgradski dečki, 2. Usamljena srca, 3.Sinovi noći
Žiri – 1. Usamljena srca, 2. Dečki iz Mrtinca i Sinovi noći, 3. Taborgradski dečki i Ljudevit Gaj iz Mača