Anticiklona

Sastav “ANTICIKLONA” iz Krapine bili su vrlo popularni u razdoblju od 1986. do 1989. godine. Najveći uspjeh postigli su sa pjesmom “PLAKAO SAM, DRAGA MAJKO” koja se i danas rado izvodi na radio postajama. Na festivalu IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI u Bedekovčini nastupili su dva puta i to godine 1988. sa pjesmom “SADA SAM SRETAN” i 2000. kada su u pratnji IVANA BENCA nastupili sa pjesmom “IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI”

Članovi sastava bili su: Dario Šimak, Tomislav Kosir, Josip Suntešić, Boris Šaronja, Miljenko Pavlinić