Ansambl ”Ivana Kuhara”

Ansambl ”Ivana Kuhara” iz Zagreba osnovan je 1958 godine. Vođa sastava bio je Ivan Kuhar. Ansambl je bio vrlo popularan u razdoblju od 1967. do 1974. godine, na čitavom zagorskom području i šire, kada su snimili svoju jedinu gramofonsku ploču. Članovi sastava bili su: Ivan Kuhar saksofon, Stjepan Bačić truba, Vlado Herceg harmonika, Slavko Premuž tenor, Rudolf Belina bas i Željko Balun vokal.

Jedinu svoju ploču broj: SY 12472 snimio je 14.12.1973. godine s pjesmama:

Kam pa ideš Micika (Ivan Kuhar-Vlado Herceg ) Šurici šuraju (Ivan Kuhar-Vlado Herceg)
Pjevaju Ivan Kuhar, Vlado Herceg-Kufta i Željko Balun

Ansambl ”Ivana Kuhara” iz Zagreba bio je sudionik na priredbi „Igrajte nam mužikaši“ na Bedekovčanskim jezerima, 1973. i 1974. godine.
Ansambl ”Ivana Kuhara” iz Zagreba bio je vrlo popularan širom Hrvatskog Zagorja i Slovenije. Svirali su i nastupali na različitim priredbama, svadbama, zabavama, krstitkama i ostalim veselicama

Podaci: Ivan Kuhar 26.08.2007.

Izvor podataka:
Josip Jurinjak, www.muzikasi.eu
e-mail: josip.jurinjak@vz.t-com.hr