4. Vnučekove popevke 2011.

4. festival
V N U Č E K O V A P O P E V K A
Radoboj, 21.10.2011.

1. TOMISLAV SAJKO – Pod brajde (6. Radoboj)
2. ANTONIJA ŠIVALEC – Gutljaj vina (5 Radoboj)
3. ANTONIO PERNJEK – Ti si mi u krivi
4. LORENA PAŽAMETA – Minut srca tvog (4b Jazvine)
5. VALENTINO ŽLABUR – Kuc, kuc (6. Oroslavje)
6. BARBARA PRELOG iz Gorišnice – Deklica mala – Ptuj , stara je 9 god
7. KATARINA ŠIVALEC – Ja sam za ples (4b Jazvine)
8. PETRA MLAKAR – Na svijetu sve (4 Šemnica Gornja)
9. LUCIJA KISELJAK – Razmažena (6A Radoboj)
10. MAJA HORVAT – Bolja od najbolje(iz Krapine)
11. ANA PAVLEKOVIĆ – Mala Zagorka (5a Radoboj)
12. FILIP MIKŠA –
13. SANIJELA OŽINGER – Mala velika deklic iz Zavrča -Ptuj

Gošća koncerta: KRISTINA IVEKOVIĆ

4vp2011