PJESMA I TAMBURA 2012.

PJESMA I TAMBURA 2012.
8. festival tamburaške glazbe
Krapina, Festivalska dvorana,
25. ožujka 2012. u 19.00 sati

 

POBJEDNICI 8. FESTIVALA PJESMA I TAMBURA 2012.

PREMA OCJENI ŽIRIJA:
1. IVA RANOGAJEC I FAKINI – Stara hižica (Viktor Crnek – Ivica Pepelko – Davor Totović)
2. DARIO DOŠLIĆ, KLAPA BISTRICA I FAKINI – Srčeko (Andrija Kos – Đurđa Habel – Mario Plantak/Mario Galoić)
3. BLANKA TKALČIĆ I TS MEJAŠI – Hižica za ftice (Sanja Čanžar – Milan Frčko – Damir Mumlek)

PREMA OCJENI SLUŠATELJA RADIJA KAJ
1. IVAN BENC I FAKINI – Zagrebačke puce (Ivica Pepelko – Ivica Pepelko – Davor Totović)
2. TIHOMIR KOŽINA I EKIPA – S popevkom nazdravljam (Tihomir Kožina – Tihomir Kožina – Davor Totović)
3. GORDANA IVANJEK I SAVSKI VALOVI – Tak život je štel (Žarko Tušek – Žarko Tušek – Toni Eterović)

PREMA OCJENI PUBLIKE:
1. IVAN BENC I FAKINI – Zagrebačke puce (Ivica Pepelko – Ivica Pepelko – Davor Totović)
2. VALENTINO, ROBERT ŽLABUR I KONTRA BAND – Pajdaši moji mili (V.Blagec – Vlado Blagec – D.Totović)
3. MARIO PLANTAK, SABINA MIKŠA I SAVSKI VALOVI – Najlepši tanec (A.Kos/M.Plantak – A.Kos – Mario Plantak)

 
ODABRANE SKLADBE ZA OVOGODIŠNJI FESTIVAL „PJESMA I TAMBURA“ – redoslijed nastupanja

1. ANTONIJA SVIBEN I STUBIČKI FIJAKERI – Još naveke tvoje popevke zvoniju (S.Čanžar – Milan Frčko – N. Hoić)
2. SAVSKI VALOVI – Tu v Zagorju (Tihomir Kožina – Tihomir Kožina – Danijel Rožanković)
3. GORDANA IVANJEK I SAVSKI VALOVI – Tak život je štel (Žarko Tušek – Žarko Tušek – Toni Eterović)
4. KAJDA I SAVSKI VALOVI – Janine (Andrija Kos – Andrija Kos – Mario Plantak)
5. BLANKA TKALČIĆ I TS MEJAŠI – Hižica za ftice (Sanja Čanžar – Milan Frčko – Damir Mumlek)
6. JURAJ HIKEC I KONTRA BAND – Vrnul sam se Zagorje tebi (Juraj Hikec – Ivan Biškup – Davor Totović)
7. MELANIJA SENTE I KONTRA BAND – Zipka (Nenad Hoić -Jerko Sente – Nenad Hoić)
8. VALENTINO, ROBERT ŽLABUR I KONTRA BAND – Pajdaši moji mili (V.Blagec – V.Blagec – Davor Totović)
9. EKIPA – Vrnem se (Davor Mirić – Davor Mirić – Davor Totović)
10. TIHOMIR KOŽINA I EKIPA – S popevkom nazdravljam (Tihomir Kožina – Tihomir Kožina – Davor Totović)
11. FAKINI – Srce sem ti dal (Branko Mutak)
12. IVA RANOGAJEC I FAKINI – Stara hižica (Viktor Crnek – Ivica Pepelko – Davor Totović)
13. DARIO DOŠLIĆ, KLAPA BISTRICA I FAKINI – Srčeko (Andrija Kos – Đurđa Habel – Mario Plantak/Mario Galoić)
14. ČRLENI LAJBEKI – Najlepša na svetu (Vlado Blagec – Vlado Blagec – Davor Totović)
15. MARIO PLANTAK, SABINA MIKŠA I SAVSKI VALOVI – Najlepši tanec (A.Kos/M.Plantak – A.Kos – M. Plantak)
16. VALENTINA ŽNIDARIĆ I SAVSKI VALOVI – Moj golupček (Andrija Kos – Đurđa Habel – Mario Plantak)
17. KAVALIRI – Šuoštor (Rajko Suhodolčan – Katica Rajić – Davor Totović)
18. KRUNOSLAV JAZBEC I DEČKI IZ PREGRADE – Kaj je bilo i kaj još bu (K.Jazbec – K.Jazbec – D.Totović)
19. LUNA BAND – Puni mesec (Tihomir Kožina – Tihomir Kožina i Davor Totović)
20. IVAN BENC I FAKINI – Zagrebačke puce (Ivica Pepelko – Ivica Pepelko – Davor Totović)
21. KIRJALES I FAKINI – Dedekova pripovetka (Robert Mihovilić – Nevenka Gregurić – Robert Mihovilić)
22. IVICA PEPELKO I FAKINI – Stiha (I.Pepelko – L.Prežigalo – D.Totović) (ova pjesma je izvan konkurencije)

 

NATJEČAJ

Organizacijski odbor festivala “Pjesma i tambura 2012”. raspisuje natječaj za nove kajkavske popevke koje će solisti i tamburaški sastavi izvesti u Krapini 25. ožujka 2012. godine na festivalu

“Pjesma i tambura 2012”

Izvest će se najviše 22 skladbe koje će organizator odabrati među pristiglima na ovaj natječaj.

Skladbe trebaju biti:
– u duhu prepoznatljivog tamburaškog narodnog stvaralaštva kajkavskog kraja
– tekst isključivo kajkavski
– trajanje pjesme do 3 minute
– autori i izvođači odriču se autorskih prava za izvođenje na festivalu, za radio i TV prijenos-snimku, te za zajednički festivalski nosač zvuka i slike, a sva ostala autorska prava autori i izvođači zadržavaju.

Način prijavljivanja:

1. Tekst pjesme i radnu snimku (po mogućnosti i notni zapis) s podacima o autorima glazbe, teksta i aranžmana i imenima izvođača poslati do 31. siječnja 2012. godine na adresu: KAJSCENA , (za festival) p.p.36, Frana Galovića bb, 49000 Krapina.

2. Pristigle pjesme pregledat će i preslušati Organizator te izvođače uputiti na snimanje.

3. Troškove snimanja u studiju snosit će izvođači, a gotove snimke treba dostaviti organizatoru najkasnije do 29. veljače 2012. Organizator će do 4. ožujka 2012. obaviti konačan odabir skladbi za izvedbu na festivalu.

4. Sudionici su dužni organizatoru dostaviti i matricu i instrumental skladbe, radi budućih nastupa, na koncertima Kaj vu duši i sl.

Bez obzira na broj prijavljenih pjesama, žiri će prema strogim kriterijima odabrati najviše 22 skladbe koje će se izvesti na festivalu.

Sve dodatne informacije Boris Pavleković, 091/210-7770

 

PIT 2012-sponzori