Josip Jurinjak

Rođen sam 3. Travnja 1956. Godine od oca Valenta i majke Barbare rođ. Križaj Banič na Bužanič. Osmogodišnju školu završio sam u Beletincu. Srednju elektrotehnićku, tadašnji MEC Hinkovićeva 5 u Varaždinu. Radioamaterskim radom bavim se od srednje škole do umirovljenja. Tu sam obnašao mnoge funkcije, sve do obrazovanja mladog kadra. Bio sam aktivan u Vatrogasnoj zajednici honorarno predavajući predmet; Sustav veze u vatrogastvu, Zatim u VZNM, gradivši i opremajući prvi centar veze za RMZO. Moj prvi posao bio je u TV servisu Svjetlo Varaždin. Drugi i u privatnom TV servisu u Optujskoj. Već 1979 otvaram vlastiti servis u Novom Marofu, (popravak TV i sredstva veze) kojeg zatvaram na proljeće 1991 godine, zbog oslaska u ZNG 1. Brigada Tigrovi. Tu sam imenovan za Načelnika Veze i ED-a. Razvojem brigade bavim se samo ustrojavanjem i razvojem veze brigade. Poslije Dubrovačkog ratišta imenovan sam Načelnikom veze u GSHV MO. Također na istim poslovima. Završetkom rata u listopadu samovoljno odlazim iz HV, s ciljem ponovnog otvaranja firme. No bolest me u tome spriječila. Odlazim u mirovinu te sam počeo sređivati osobnu arhivu zagorske glazbe. Kasnije Podravske pa i šire. Surađivao sam s mnogim poznatim osobama po tom pitanju. Jedan dio je na Web stranici www.muzikasi.eu s Podhraški Marijanom te jednom prijateljicom iz instituta IEF sredinom 1998. God. osnivamo Udrugu Potepuhi, za izučavanje i promoviranje glazbenih običaja u Zagrebu. U sklopu udruge djelovao je i glazbeni sastav, kao i sekcija s web stranicom s podacima o zagorskim i podravskim sastavima. I na kraju ostao sam sam, jer me je petero djece napustilo skrašivši se svatko u svojem gnijezdu.Toliko o meni u kratkim crtama.