IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI 1982.

15. IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI
Bedekovčina 20.06.1982.

1. Veseli Martinšćani
u satavu:
1. Petar Vranić – truba,
2. Alojz Skozrit – klarinet,
3. Ignac Vidović – harmonika,
4. Mirko Novak – bubnjevi,
5. Branka Piljek – vokal
Pjesme: a) Polka Veselih Martinšćana, b) Pozabil te ne bum Zagorje moje.

2. Klapa iz Škaričeva
u satavu:
1. Branko Zubić – truba,
2. Ivan Filipaj – klarinet,
3. Stjepan Brlek – klarinet,
4. Mladen Žepec – harmonika,
5. Stjepan Kolar – gitara,
6. Branko Kuhar – bas gitara.
Pjesme: a) Polka čez zagorske brege, b) Pjesma o Zagorju.

3. Dečki z bregov
u satavu:
1. Juraj Vertuš – truba,
2. Juraj Runjak – klarinet,
3. Vlado Vrlec – harmonika,
4. Ljubomir Bručić – gitara,
5. Vid Krpelnik – bariton
Pjesme: a) Polka našem Zagorju, b) Lepo si Zagorje moje.

4. Susedi iz Dubrave i Špičkovine
u satavu:
1. Josip Semenski – bisernica 1,
2. Milan Branković – bisernica 2,
3. Stjapan Branković – brać 1,
4. Mirko Huić – brać 2,
5. Vlado Kobelšćak – bugarija 2,
6. Franjo Đurđan – bugarija 3,
7. Drago Dugorepec – bas
Pjesme: a) Susedova polka, b) Vinčeko se toči, toči.

5. Taborgradski dečki
u satavu:
1. Ivica Ivanković – harmonika,
2. Andrija Pasarić – klarinet,
3. Josip Krizmanić – truba,
4. Vilim Šivak – bariton,
5. Tomica Štrok gitara,
6. Snježana Kunštić vokal.
Pjesme: a) Oj ti kaplja slatka, b) Veronika Desinička.

6. Veseli Prigorci iz Jesenovca
u satavu:
1. Ivan Zenko – 1.bisernica,
2. Josip Balšić – 2.bisernica,
3. Josip Valčić – 3.bisernica,
4. Marko Zenko – 1.brač,
5. Zvonko Zenko – 2.brač,
6. Stjepan Balšić – čelo,
7. Ivan Marković – 1.bugarija,
8. Josip Zenko – 2. bugarija,
9. Branko Vojvodić – berde.
Pjesme: a) Gore, dole kraj potoka polka, b) Prigorski bregi.

7. Vedri akordi iz Tuhlja
u satavu:
1. Dragutin Pilko – truba,
2. Antun Vuk – klarinet,
3. Josip Hercigonja – harmonika,
4. Krešo Jakuš – gitara,
5. Mladen Švigir – bas,
6. Ivo Črnjević – bubnjevi.
Pjesme: a) Zmisli se prijatelj, b) Dragi kaj.

8. Zeleni signali iz Perša vesi
u satavu:
1. Stjepan Rod – harmonika,
2. Zdravko Saško – truba,
3. Božidar Žvigać – klarinet,
4. Ivica Bujan – gitara,
5. Darko Tušek – bariton,
6. Emica Folnović – vokal,
7. Mirjana Gradečak – vokal
Pjesme: a) Po lijepom Zagorju polka, b) Pjesma Zagorju.

9. Usamljena srca iz Belca
u satavu:
1. Stjepan Stubičan – harmonika,
2. Stjepan Vitković – gitara,
3. Gabrijel Varga – bariton,
4. Drago Buden – bubnjevi,
5. Dragica Vitković – vokal
Pjesme: a) Vesela srca polka, b) Vu novom Zagorju.

10. Dečki iz Zaprešića
u satavu:
1. Ivica Živoder – violina,
2. Branko Blažević – klarinet,
3. Zlatko Fabek – harmonika,
4. Emil Vincek – ritam gitara,
5. Miroslav Fabek – kontrabas,
6. Tatjana Kralj – vokal .
Pjesme: a) Pjesme dragom kraju, b) Najdraži, najdraža.

11. Mlada srca iz Vižovlja
u satavu:
1. Miroslav Kralj – harmonika,
2. Damir Kralj – gitara,
3. Tatjana Kralj – bugarija,
4. Josip Borošak – bas
Pjesme: a) Lipanjska polka, b) Z vinom i pjesmom.

12. Brati Kovačić iz Petrove gore
u satavu:
1. Stjepan Risek – truba,
2. Branko Tušek – klarinet,
3. Vlado Kovačić – harmonika,
4. Tomo Pavlek – gitara,
5. Franjo Kovačić – F bas,
6. Zdenka Smetiško – vokal.
Pjesme: a) Loborska polka, b) Zagorje.

13. KUD Ivan Krkač Jakovlje
u satavu:
1. Martin Severin – violina,
2. Slavko Vranešić – prim 1,
3. Stjepan Špiček – prim 2,
4. Branko Jagušt – brač 1,
5. Mirko Požnjak – brač 2,
6. Vid Cipek – bugarija 3,
7. Ivan Kralj – bas,
8. Cvetko Hanzec – harmonika,
9. Zdravko Poturica – vokal,
10.Dražen Kovač – vokal
Pjesme: a) Jakovljanska polka, b) Čekaj me doma mama.

14. Veseli Orehovčani
u satavu:
1. Franjo Jakuš – truba,
2. Milan Dominko – saksofon,
3. Stjepan Komorčec – harmonika,
4. Branko Zubić – bugarija,
5. Zlatko Herceg – F bas,
6. Božidar Jakuš – bubnjevi.
Pjesme: a) Tu nam je dom, b) Ti cvijete moj.

15. Bijela krila iz Gotalovca
u satavu:
1. Dragutin Gladoić – truba,
2. Dragutin Turčin – harmonika,
3. Josip Đopar – gitara,
4. Zdravko Ričko – bas gitara,
5. Vlado Huzjak – bubnjevi
Pjesme: a) Polka Bijekih krila, b) Ja sam dečko za ženiti.

16. Tamburica iz Bistre
u satavu:
1. Nenad Majzec – prim,
2. Ivan Kukec – brač1,
3. Zvonko Žiljak – brač 2,
4. Ivan Prša – bugarija 2,
5. Zdravko Majzec – berde,
6. Bernarda Borovec – vokal.
Pjesme: a) Bistranjska polka, b) Zasviraj tamburo i danas.

17. Dečki iz Martinca
u satavu:
1. Branko Lončar – truba,
2.Dragutin Kolarić – klarinet,
3. Drago Božić – harmonika,
4. Juraj Majerić – ritam gitara,
5. Ivica Božić – bas gitara,
6. Zlatko Mohač – bubnjevi,
7. Verica Kolarić – vokal.
Pjesme: a) Navek popevaj polka, b) Zbogom.

18. Tamburaši KUD Kašina
u satavu:
1. Ivan Bričević – bisernica 1,
2. Vladimir Vuger – bisernica 2,
3. Branko Šarkanj – brač 1,
4. Tomo Baričević – brač 2,
5. Stjepan Motik – čelo,
6. Slavko Hrustić – bugarija 3,
7. Stjepan Baričević – bas,
8. Mira Šarkanj – vokal,
9. Dubravko Petrinić – vokal,
10.Branka Roginić – vokal,
11. Ivan Podgorski – dirigent
Pjesme: a) Svi u kolo drmeš, b) Draga ženo.

15. pobjednici na Bedekovčini
Publika – 1. Dečki z bregov i Bijela krila
Žiri – 1. Taborgradski dečki i Tamburaši KUD-a Kašina