IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI 1975.

8.IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI
Bedekovčina 22.06.1975.

01. Braća Mikulić iz Čreta
u sastavu:
1. Franjo Mikulić – harmonika,
2. Vlado Mikulić – klarinet,
3. Božidar Ružak – bugarija,
4. Josip Ružak – truba,
5. Milan Ružak – bariton.
Pjesme: a) Toplice, b) Vesela djevojka.

02. Dečki iz Pačetine
u sastavu:
1. Dragutin Horvat – harmonika,
2. Stjepan Brlek – klarinet,
3. Vjekoslav Horvat – gitara,
4. Ivica Horvat – bas,
5. Anđelko Škreblin – truba.
Pjesme: a) Zagorski klanci, b) Kumova polka.

03. Veseli Kraljevčani
u sastavu:
1. Zvonko Hunjek – bas b,
2. Franjo Kocman – truba,
3. Ivan Cmrečak – klarinet,
4. Mile Rukavina – gitara,
5. Milan Ljubak – tenor,
6. Drago Loborčec – tenor,
7. Ivan Ričko – bariton.
Pjesme: a) Jedan dan je meni cijeli svijet, b) Koračnica Nova garda.

04. Dečki iz Martinca
u sastavu:
1. Ivan Tretinjak – bariton,
2. Ivan Kolarić – truba,
3. Drago Kolarić – klarinet,
4. Josip Sente – harmonika,
5. Drago Sente – gitara,
6. Josip Lončarić – gitara,
7. Verica Mohač – vokalni solista.
Pjesme: a) Da li znaš draga majko, b) Svanuo je dan.

05. Zagorski biseri
u sastavu:
1. Alojz Krušelj – truba,
2. Mijo Burek – harmonika,
3. Dragutin Burek – bariton,
4. Stjepan Burek – gitara.
Pjesme: a) Zanaviek znam , b) Stari valcer Olka skuda.

06. Ljubimci iz Zagreba
u sastavu:
1. Franjo Matejaš – harmonika,
2. Franjo Ivanjek – gitara,
3. Stjepan Mužek – klarinet,
4. Stjepan Novak – truba,
5. Mijo Kasteljan – bariton.
Pjesme: a) Bila si moja draga, b) Pavlekova polka.

07. Zagorski lavovi
u sastavu:
1. Ivica Kos – truba,
2. Josip Šrajbek – harmonika,
3. Josip Krleža – gitara,
4. Vladimir Kovačić – bas.
Pjesme: a) Nevjerna ljubav, b) Zagorska polka.

08. Veseli Orehovčani
u sastavu:
1. Stjepan Komorčec – harmonika,
2. Franjo Jakuš – truba,
3. Josip Komorčec – klarinet,
4. Jurica Rukavina – gitara,
5. Božidar Jakuš – bubnjevi,
6. Brankica Mutak – vokal.
Pjesme: a) Navek si nekam prejti želim, b) Polka u veselom Zagorju.

09. Složni brati
u sastavu:
1. Alojz Grden – truba,
2. Pero Cesrarec – klarinet,
3. Antun Grden – harmonika,
4. Dragutin Žegrec – bas,
5. Josip Šamec – gitara,
6. Josip Grden – bubnjevi.
Pjesme: a) Volim Jožeka, b) Sinekova polka.

10. Benkovčani iz Benkova
u sastavu:
1. Mirko Podgajski – violina I,
2. Franjo Palčec – violina II,
3. Franjo Krog – harmonika,
4. Ivan Hrestak – bugarija,
5. Josip Kancir – bas
Pjesme: a) Uživaj moj pajdaš, b) Imbrekova polka.

11. Ansambl Veselog Ivice
u sastavu:
1. Ivan Šantek – harmonika,
2. Ivan Novosel – truba
3. Josip Brestovečki – saksofon,
4. Juraj Ferek – gitara,
5. Ivica Kovačić – bariton,
6. Barica Šantek – vokal.
Pjesme: a) Dođi mi dragi, b) Polka veselom tastu.

12. Zlatni mladići
u sastavu:
1. Josip Škreblin – harmonika,
2. Branko Milek – gitara,
3. Ivan Dupelj – violina,
4. Stjepan Dupelj – bas
Pjesme: a) Nesretna ljubavi, b) Polka Zlatnih mladića.

13. Jesenjaci iz Jasenovca
u sastavu:
1. Stjepan Nizek – violina,
2. Stjepan Petak Šešo – beglajt,
3. Zdravko Fučkan – harmonika ,
4. Ivan Bartolomej – kontra bas
Pjesme: a) Majčica je umrla, b) Jesenjanska polka.

8. pobjednici na Bedekovčini
Publika – 1.Veseli Orehovčani
Žiri – 1. Ljubimci iz Zagreba, 2. Veseli Orehovčani i Ansambl Veselog Ivice, 3. Benkovčani
iz Benkova i Dečki iz Pačetine

Podaci iz osobnih arhiva ljubitelja zagorske glazbe.
Prikupio i obradio: Josip Jurinjak 13. svi. 2013. godine.


Snimanja u radio Zaboku 1975. godine,
prema prikupljenoj dokumentaciji. Snimatelj Pero Mikac

Braća Hobaj iz Klupaca 06.04. 1975.
u sastavu:
1. Ivan Kuhar – I bisernica,
2. Franjo Kuhar – II bisernica,
3. Stjepan Đurđan – I brač,
4. Lacko Mihalić – 2 brač,
5. Franjo Mihalić – bugarija,
6. Janko Mihalić – bas.
Pjesme: Crvena suknjica, Maruška polka, Moja mladost, Šumica je mala, Polka bez kapelnika.

Dečki iz Pačetine 13.04.1975.
u sastavu:
1. Dragutin Horvat – harmonika,
2. Stjepan Brlek – klarinet,
3. Vjekoslav Horvat – gitara, ,
4. Ivica Horvat – bas,
5. Anđelko Škreblin – truba.
Pjesme: Zagorski klanci, Još tri dana ljubavi moja, Kumova polka.

Zagorski lavovi 13.04.1975.
u sastavu:
1. Ivica Kos – truba,
2. Josip Šrajbek – harmonika,
3. Josip Krleža – gitara,
4. Vladimir Kovačić – bas.
Pjesme: Nevjerna ljubav, Zagorska polka.

Jesenjaci 20.04.1975.
u sastavu:
1. Stjepan Nizek – violina,
2. Stjepan Petak Šešo – beglajt,
3. Zdravko Fučkan – harmonika ,
4. Ivan Bartolomej – kontra bas.
Pjesme: Majčica je umrla, Jesenjanska polka, Na daleko šumica je mala, Japekova polka.

Složni brati 27.04.1975.
u sastavu:
1. Alojz Grden – truba,
2. Pero Cesrarec – harmonika,
3. Antun Grden – klarinet,
4. Dragutin Žegrec – bas,
5. Josip Šamec – gitara,
6. Josip Grden – bubnjevi.
Pjesme: Volim Jožeka, Sinekova polka, Oj svati, svati, Perina polka.

Dečki iz Martinca 04.05.1975.
u sastavu:
1. Ivan Tretinjak – bariton,
2. Ivan Kolarić – truba,
3. Drago Kolarić – klarinet,
4. Josip Sente – harmonika,
5. Drago Sente – gitara,
6. Josip Lončarić – gitara,
7. Verica Mohač – vokalni solista.
Pjesme: Da li znaš draga majko, Polka , Zagorske frajle, Narodna koračnica.

Veseli Orehovčani 11.5.1975.
u sastavu:
1. Stjepan Komorčec – harmonika,
2. Franjo Jakuš – truba,
3. Josip Komorčec – klarinet,
4. Jurica Rukavina – gitara,
5. Božidar Jakuš – bubnjevi,
6. Brankica Mutak – vokal.
Pjesme: Navek si nekam prejti želim, Polka u veselom Zagorju, Srce plači, Još jenput, Još mnogo godina.

Ljubimci iz Zagreba 25.5.1975.
u sastavu:
1. Franjo Matejaš – harmonika,
2. Franjo Ivanjek – gitara,
3. Stjepan Mužek – klarinet,
4. Stjepan Novak – truba,
5. Mijo Kasteljan – bariton.
Pjesme: Bila si moja draga, Pavlekova polka, Oštra koračnica, Kad su cvale ruže.

Zlatni mladići 01.06.1975.
u sastavu:
1. Josip Škreblin – harmonika,
2. Branko Milek – gitara,
3. Ivan Dupelj – violina,
4. Stjepan Dupelj – bas.
Pjesme: Nesretna ljubavi, Polka Zlatnih mladića, Polka za devetstotu, Dali me još voliš, Svadbeni valcer.

Ansambl Benkovčani 08.06.1975.
u sastavu:
1. Mirko Podgajski – violina I,
2. Franjo Palčec – violina II,
3. Franjo Krog – harmonika,
4. Ivan Hrestak – bugarija,
5. Josip Kancir – bas.
Pjesme: Uživaj moj pajdaš, Imbrekova polka, Koračnica Veselo naprijed, Zagorski bećar.

Ansambl Veselog Ivice 09.06.1975.
u sastavu:
1. Ivan Šantek – harmonika,
2. Ivan Novosel – truba,
3. Josip Brestovečki – saksofon,
4. Juraj Ferek – gitara,
5. Ivica Kovačić – bariton,
6. Barica Šantek – vokal.
Pjesme: Dođi mi dragi, Polka veselom tastu, Svadbena koračnica, Suze u mom životu, Polka veselog Ivice.

Veseli Kraljevčani 15.6.1975.
u sastavu:
1. Zvonko Hunjek – bas b,
2. Franjo Kocman – truba,
3. Ivan Cmrečak – klarinet,
4. Mile Rukavina – gitara,
5. Milan Ljubak – tenor,
6. Drago Loborčec – tenor,
7. Ivan Ričko – bariton.
Pjesme: Jedan dan je meni cijeli svjet, Valcer Proljetni cvijet, Moj veseli konjić, Koračnica Nova garda.

Zagorski biseri 15.6.1975.
u sastavu:
1. Alojz Krušelj – truba,
2. Mijo Burek – harmonika,
3. Dragutin Burek – bariton,
4. Stjepan Burek – gitara.
Pjesme: Zanaviek znam , Stari valcer Olka skuda, Nevjernoj

Braća Mikulić 15.6.1975.
u sastavu:
1. Franjo Mikulić – harmonika,
2. Milan Ružak – klarinet,
3. Josip Ružak – truba,
4. Božo Ružak – bugarija,
5. Vladimir Nikolić – bariton
Pjesme: Toplice, Polka Vesela djevojka, Moja ruža još ne vene, Prostrla se poljana.