IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI 1970.

3.IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI
Bedekovčina 28.06.1970.

1. Dedi iz Bedekovčine
u sastavu:
1. Dragutin Ded – violina,
2. Antun Gorički – violina,
3. Juraj Ferdelja – harmonika,
4. Dragutin Žegrec – bas.
Pjesme: a) Sanjala sam dragane, b) U lijepom mom Zagorju.

2. Tamburaški sastav Zelenjak – Klanjec
u sastavu:
1. Josip Horvat – bisernica I,
2. Blaženka Iveković – bisernica II,
3. Sanja Milčić – brač I,
4. Velimir Čižmek – brač II,
5. Branka Milčić – ćelo,
6. Branko Zajec – bugarija,
7. Krsto Čižmek – bas,
8. Danica Ricijaš – vokal,
9. Vilim Harapin – vokal.
Pjesme: a) Šoštareva polka, b) Sinek.

3. Tamburaški sastav Braća Benc
u sastavu:
1. Pero Benc – brač,
2. Ivo Benc – bisernica,
3. Mirko Benc – brač,
4. Stanko Benc – bisernica,
5. Milan Benc – bugarija,
6. Josip Benc – bugarija,
7. Rudi Benc – bas.
Pjesme: a) Sinoć na večer, b) Moj zagorski kraj.

4. Limena glazba iz Mrzlog Polja
u sastavu:
1. Dragutin Pavlinić – krilnica – kapelnik,
2. Valent Bišćan – krilnica,
3. Mijo Bišćan – klarinet,
4. Viktor Zajec – klarinet,
5. Ljudevit Kanceljak – truba,
6. Martin Pavlinić – truba,
7. Martin Bartolić – bas – krilnica,
8. Vlado Bišćan – bas,
9. Vinko Vinković – bas,
10. Branko Plečko – bubanj.
Pjesme: a) Koračnica Pozdrav Zagorju , b) Ispod lipe.

5. Tamburaško društvo Bisernica iz Gregurovca
u sastavu:
1. Franjo Šantak – bisernica I,
2. Slavko Jug – bisernica II,
3. Janko Kukolja – brač I,
4. Josip Grčević – brač II , vokal,
5. Vinko Klarić – bugarija I,
6. Janko Sinković – bugarija II , vokal,
7. Mijo Burek – bas.
Pjesme: a) Polka, b) Nevjernoj ljubavi.

6. Veseli dečki iz Vrankovca
u sastavu:
1. Janko Sinković – violina,
2. Vlado Tumpa – violina,
3. Stjepan Galić – bugarija,
4. Ignac Vidović – harmonika,
5. Slavko Kvež – bas.
Pjesme: a) Polka, b) Oj Zagorje.

7. Društvo Pačetina – Dukovec
u sastavu:
1. Julije Vukić – I bisernica , vokal,
2. Franjo Sinković – I brač,
3. Nikola Bajs – III brač,
4. Vlado Bajs – harmonika,
5. Ivan Martinjak – III bugarija,
6. Milan Mlinarić – II bugarija,
7. Lacko Šoštarić – bas,
8. Anica Mlinarić – vokal.
Pjesme: a) Polka , b) Momče plavog oka.

8. Veseli Bedekovčani
u sastavu:
1. Rudolf Rožman – truba,
2. Josip Maček – klarinet,
3. Franjo Boroš – harmonika,
4. Josip Vurnek – bas,
5. Dragutin Čajko – bubanj.
Pjesme: a) Polka dobrom prijatelju, b) Zagorje imam te rad.

9. Sastav Benkovčani
u sastavu:
1. Rudolf Podgajski – violina,
2. Franjo Palčec – violina,
3. Milan Hrestak – bugarija I,
4. Ivan Hrestak – bugarija II,
5. Franjo Krog – harmonika,
6. Josip Klancir – bas.
Pjesme: a) Polka, b) Po našem lijepom Zagorju.

10. Veseli Erpenčani iz Male Erpenje
u sastavu:
1. Milivoj Belina – truba,
2. Stjepan Belina – klarinet,
3. Mirko Belina – harmonika,
4. Ivan Mustač – gitara,
5. Oskar Rasonja – bariton.
Pjesme: a) Polka erpenjska , b) Bedekovčina i jezera.

11. Tamburaški sastav Semenski iz Špičkovine
u sastavu:
1. Josip Semenski – bisernica,
2. Slavko Herceg – brač,
3. Janko Gregurić – bisernica II,
4. Stjepan Gregurić – I bugarija,
5. Pero Rožman – II bugarija,
6. Alojz Kobelšćak – bas,
7. Nevenka Semenski – vokal.
Pjesme: Pjesme: a) Polka, b) Imao sam vjerenicu.

12. Veseli Čehulići
u sastavu:
1. Stjepan Herceg – harmonika,
2. Branko Čehulić – saksofon,
3. Kruno Čehulić – truba,
4. Vlado Dominko – bariton.
Pjesme: a) Polka Ljetne ruže, b) Klet za bregom.

13. Stara tamburica iz Luke
u sastavu:
1. Rudolf Sukser – I prim,
2. Stjepan Halambek – II prim,
3. Stjepan Sukser – I brač,
4. Vilim Petek – II brač,
5. Stjepan Petek – bugarija,
6. Franjo Županec – bas , vokal,
7. Barica Županec – vokalni solist.
Pjesme: a) Polka, b) Tužni sinak.

14. Veseli Orehovčani
u sastavu:
1. Josip Komorčec – klarinet,
2. Franjo Jakuš – truba,
3. Stjepan Komorčec – harmonika,
4. Dragutin Jakuš – bas,
5. Jurica Rukavina – gitara,
6. Branka Mutak – vokal.
Pjesme: a) Polka , b) Zagorski bregi.

15. Mužikaši iz Veternice
u sastavu:
1. Milan Gradičak – truba,
2. Stjepan Labaš – klarinet,
3. Tomo Sokolić – harmonika,
4. Stjepan Oršolić – bariton,
5. Josip Krleža – gitara,
6. Ivan Kolednjak – vokal.
Pjesme: a) Veternička polka, b) Lijepo je naše Zagorje.

3. pobjednici na Bedekovčini
Publika –Veseli Bedekovčani
Žiri – Braća Benc

Podaci iz osobnih arhiva ljubitelja zagorske glazbe.
Prikupio i obradio: Josip Jurinjak 13. svi. 2013. godine.


PJESME KOJE SU 1970. GODINE SNIMLJENE NA RADIO ZABOKU
prema prikupljenoj dokumentaciji. Snimatelj Pero Mikac

TAMBURAŠKI SASTAV STARA TAMBURICA iz LUKE
Snimano 1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Rudolf Sukser – I prim
2. Stjepan Halambek – II prim
3. Stjepan Sukser – I brač
4. Vilim Petek – II brač
5. Stjepan Petek – bugarija
6. Franjo Županec – bas , vokal
7. Barica Županec – vokal solist

Pjesme :
1. Valcer
2. Tužni sinak
3. Opadaj lišće
4. Nevina djeva
5. Polka

Kontakt : Rudolf Sukser
TAMBURAŠKI SASTAV SEMENSKI iz ŠPIČKOVINE
Snimano : 05.06.1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Josip Semenski bisernica
2. Slavko Herceg – brač
3. Janko Gregurić – bisernica II
4. Stjepan Gregurić – I bugarija
5. Pero Rožman – II bugarija
6. Alojz Kobelšćak – bas
7. Nevenka Semenski – vokal

Pjesme :
1. Polka
2. Imao sam vjerenicu
3. Noć je tila noć
4. U gori raste zelen bor
5. Polka
DRUŠTVO PAČETINA – DUKOVEC
Snimano : 23.05.1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Julije Vukić – I bisernica , vokal
2. Franjo Sinković – I brač
3. Nikola Bajs – III brač
4. Vlado Bajs – harmonika
5. Ivan Martinjak – III bugarija
6. Milan Mlinarić – II bugarija
7. Lacko Šoštarić – bas
8. Anica Mlinarić – vokal

Pjesme :
1. Polka
2. Momče plavog oka
3. Poradi stare navade
4. Marš – olimpija

Kontakt : Julije Vukić – Dukovec 8 , Lepajci
MUZIČKI SASTAV VESELI VRANKOVČANI
Snimano : 23.04.1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Janko Sinković – violina
2. Vlado Tumpa – violina
3. Stjepan Galić – bugarija
4. Ignac Vidović – harmonika
5. Slavko Kvež – bas
Pjesme :
1. Valcer
2. Oj Zagorje
3. Večernja zvona
4. Polka

Kontakt : Ignac Vidović , Naselje Borovčaki 48 , Zabok
Vrankovec 22 a , Sveti Križ Začretje
MUŽIKAŠI IZ VETERNICE
Snimano : 1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Milan Gredičak – truba
2. Stjepan Labaš – klarinet
3. Tomo Sokolić – harmonika
4. Stjepan Oršolić – bariton
5. Josip Krleža – gitara
6. Ivan Kolednjak – vokal

Pjesme :
1. Koračnica
2. Đurđica
3. Đurđica ( kraća )
4. Ivek se oženil
5. Lijepo je naše Zagorje
6. Veternička polka

Kontakt : Milan Gredičak – pošta Golubovec
LIMENA GLAZBA IZ MRZLOG POLJA
Snimano : 14.03.1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Dragutin Pavlinić – krilnica – kapelnik
2. Valent Bišćan – krilnica
3. Mijo Bišćan – klarinet
4. Viktor Zajec – klarinet
5. Ljudevit Kanceljak – truba
6. Martin Pavlinić – truba
7. Martin Bartolić – bas – krilnica
8. Vlado Bišćan – bas
9. Vinko Vinković – bas
10. Branko Plečko – bubanj

Pjesme :
1. Jedne mi lijepe proljetne noći
2. Ispod lipe
3. Koračnica ( pozdrav Zagorju )

Kontakt : Dragutin Pavlinić , Mrzlo Polje 27 a , Veliko Trgovišće .
SASTAV VESELI OREHOVČANI
Snimano : 12.03.1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Josip Komorčec – klarinet
2. Franjo Jakuš – truba
3. Stjepan Komorčec – harmonika
4. Dragutin Jakuš – bas
5. Jurica Rukavina – gitara
6. Branka Mutak – vokal
Pjesme :
1. Polka 6. Polka – vjerne oči
2. Šetao sam k tebi draga 7. Zagorski bregi
3. Draga mi želi rastanak 8. Žuta ruža
4. Sirota sam siromaka volim 9. Posljednji pozdrav
5. Valcer 10. Prva ljubav

Kontakt : Josip Komorčec , Veliki Komor 309 , Mače
TAMBURAŠKI SASTAV BRAĆA BENC
Snimano : 11.03.1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Pero Benc – brač
2. Ivo Benc – bisernica
3. Mirko Benc – brač
4. Stanko Benc – bisernica
5. Milan Benc – bugarija
6. Josip Benc – bugarija
7. Rudi Benc – bas

Pjesme :
1. Moj zagorski kraj
2. Sinoć na večer
MUZIČKI SASTAV ZAGORSKI MUŽIKAŠI
Snimano : 11.06.1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Đuro Meljak – violina
2. Franjo Šantek – bisernica
3. Anđelko Vinceković – harmonika
4. Rudolf Šantek – bugarija
5. Janko Sinković – bas
6. Franjo Vučenik – vokal

Pjesme :
1. Varaždin – stari moj grad
2. Ljubio se golub s golubicom
3. Trsek moj
4. Crne oči

Glazba i tekstovi
Kontakt : Franjo Šantek , Vide Tomaskovića 16 , Varaždin
VESELI ČEHULIĆI
Snimano : 19.06.1970.g. na RADIO ZABOKU

Pjesme :
1. Polka ( ljetne ruže )
2. Klijet za bregom
3. Vrati se draga
TAMBURAŠKO DRUŠTVO BISERNICA iz GREGUROVCA
Snimano : 11.06.1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Franjo Šantak – bisernica I
2. Slavko Jug – bisernica II
3. Janko Kukolja – brač I
4. Josip Grčević – brač II , vokal
5. Vinko Klarić – bugarija I
6. Janko Sinković – bugarija II , vokal
7. Mijo Burek – bas

Pjesme :
1. Polka
2. Nevjernoj ljubavi
3. Pri kleti

Kontakt : Josip Grčević , Osnovna škola Gregurovec
TAMBURAŠKI SASTAV ZELENJAK – KLANJEC
Snimano : 09.06.1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava .
1. Josip Horvat – bisernica I
2. Blaženka Iveković – bisernica II
3. Sanja Milčić – brač I
4. Velimir Čižmek – brač II
5. Branka Milčić – ćelović
6. Branko Zajec – bugarija
7. Krsto Čižmek – bas
8. Danica Ricijaš – vokal
9. Vilim Harapin – vokal

Pjesme .
1. Šoštareva polka
2. France polka
3. Sinek
4. Pod Sljemenom
SASTAV BENKOVČANI
Snimano : 29.05.1970.g. na RADIO ZABOKU

Članovi sastava :
1. Rudolf Podgajski – violina
2. Franjo Palčec – violina
3. Milan Hrestak – bugarija I
4. Ivan Hrestak – bugarija II
5. Franjo Krog – harmonika
6. Josip Klancir – bas

Pjesme :
1. Polka
2. Po našem lijepom Zagorju
3. Zagorska me majka rodila
4. Valcer

Kontakt : Mirko Podgajski , Štuparje 131 , Krapina